Ofline
59336 days on xHamster
36873M profile views
74133K subscribers
23528 comments left

Panahon ng pagdating ng kastila

Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Pero madalas ang interaksyon ng mga tao di lang sa kapwa Filipino kundi pati sa mga banyaga.

Madalas silang nagkakalakal pero minsan nakikipagdigma din sila. Ayon sa mga historians kung medyo natagalan lang ang mga Kastila sa pagdating, maaring nakabuo ang mga ninuno natin ng sariling nasyon at wika.

Meron ding mga epiko, alamat, kaalamang bayan, paniniwalang espiritwal. Noong nasakop na ang mga ninuno natin, malaki ang kampanya na ginawa ng mga Kastila para burahin ang sinangunang kultura.

Nangibabaw ang liberalism at nagkaroon ng pagkakataon ang mga mayayamang Pilipino na mag-aral sa Europa.

Doon ay na expose sila sa mga modernong ideya lalo na kina Locke at Rousseau.

Kabilang sa mga ilustrado sina Rizal, Lopez-Jaena, Del Pilar, atbp.

Tinatag nila ang Kilusang Propaganda na ang layunin ay gawing probinsya ng Espanya ang Pilipinas.

Kapag nangyari na ito, magiging mamayang Kastila ang mga Filipino at kasama na dito ang mga karapatan at representasyon sa Cortez.

Binuo nila ang La Solaridaridad, ang peryodiko na naglalaman ng mga artikulong tumatalakay sa reporma sa Pilipinas. Hindi nagtagumpay ang Kilusang Propaganda sa maraming dahilan kabilang na ang kakulangan ng kasangkapan at pagaaway-away ng mga ilustrado.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Panahon ng pagdating ng kastila introduction

Panahon ng pagdating ng kastila

Recent posts

16-Mar-2019 10:18
16-Mar-2019 14:02
17-Mar-2019 06:31
17-Mar-2019 12:39